8. aug, 2014

Strövtåg i hembygden

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

Gustaf Fröding